Предметом дисципліни «Економічна інформатика» є сутність, форми та методи застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вирішення економічних бізнес-орієнтованих задач у галузі фінансів, банківської справи та страхування.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна інформатика» є формування сучасного рівня цифрової компетентності у майбутніх спеціалістів у сфері фінансів, банківської справи та страхування, засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок із ефективного застосування комп’ютерних технологій для розв’язання різноманітних задач у практичній фаховій діяльності, створення підґрунтя для вивчення інших дисциплін з інформаційних технологій та у майбутньому – для самостійного безперервного навчання.