Головною метою дисципліни є формування у студентів системних спеціальних теоретичних знань щодо формування та збереження споживчих властивостей товарів протягом їх життєвого циклу, асортименту та навичок оцінки споживчих властивостей товарів рослинного та тваринного походження, одягово-взуттєвих, господарських, будівельних та товарів культурно-побутового призначення.

Основним завданням навчальної дисципліни є формування професійних знань, умінь та навичок студентів до діяльності в сфері маркетингової діяльності; розвиток пізнавальної діяльності; формування уміння узагальнювати, порівнювати; прищеплення навичок самостійно приймати рішення та робити висновки.

Предметом дисципліни виступають показники якості та методи їх визначення, закономірності появи дефектів, специфічних для кожної групи товарів, та способи їх усунення, методи пакування та зберігання продукції.

Об’єктом є товари рослинного та тваринного походження, одягово-взуттєвих, господарських, будівельних та товарів культурно-побутового призначення та їх товарознавчі аспекти.