Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок по вивченню основних вимог і завдань в здійсненні посередницької діяльності, ділової активності; оволодіння практичними навичками залучення посередників при здійсненні певних торгових операцій на зовнішньому ринку, умовам застосування окремих типів договорів про виконання посередницьких функції; засвоєння студентами видів посередників в міжнародній торгівлі.

Завдання дисципліни:

·    опанувати сучасні тенденції розвитку посередницьких послуг;

·    визначити економічну ефективність надання посередницьких послуг;

·    забезпечити відповідний рівень надання послуг;

·    вивчення ключових понять — термінів та їх визначень;

·    визначення сутності посередницької діяльності.