Дисципліна "Статистика ринку товарів та послуг" базується на знаннях основ теорії статистики, системи економічних показників, вивчені інших економічних дисциплін. Передбачає ознайомлення студентів із порядком збирання первинної інформації, складання на її основі статистичної звітності та методологією аналізу звітних показників діяльності суб’єктів ринку.