Дисципліна "Статистика" розглядає категорії статистичної науки, методи та засоби вивчення масових соціально-економічних явищ і процесів. Також акцентує увагу на системі макроекономічних показників і методів вивчення народного госпадарства країни, як єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення, споживання матеіальних благ і послуг.