Метою дисципліни «Електронна комерція» є формування у майбутніх фахівців теоретичних і практичних знань щодо виконання ділових операцій та угод з використанням електронних засобів.