Сукупність технічних прийомів, які застосовуються протягом усього життєвого циклу товару з метою підвищення обсягів продажів, проблеми збільшення кількості нових покупців, підвищення ефективності заходів з інтенсифікації комерційних зусиль потребують детального вивчення, що актуалізує виокремлення вивчення цих та ряду інших питань у складі дисципліни «Реклама та стимулювання продажу».