Дисципліна  «Маркетинг» має прикладну практичну спрямованість. Головна мета її вивчення полягає в ознайомленні студентів з теоретичними основами маркетингу, сприяє  формуванню маркетингового мислення та набуття практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення маркетингових проблем підприємства та адаптації його діяльності завдяки маркетинговим інструментам до змін у зовнішньому середовищі.