Метою навчальної дисципліни є оволодіння знаннями ефективного продажу товарів та 

послуг з метою прийняття ефективних виробничих, організаційних і наукових рішень на 

рівні сучасних вимог.