Становлення та розвиток ринкових відносин характеризується переходом до нової економічної моделі, головне місце в якій займають інформаційні системи і технологи, що використовують сучасні програмні та технічні засоби для передачі, обробки і збереження інформації Звичайно, що в таких умовах та процесах масової інформатизації суспільства велика роль належить фінансовим установам банкам, страховим компаніям, податковій службі, що як правило йдуть в авангарді розвитку ринкової економіки.