У процесі вивчення дисципліни студенти повинні набути фундаментальних математичних знань з відповідною професійною спрямованістю, уміння працювати  з великими масивами  даних, ознайомитися з методами  обробки статистичної  інформації.