Мета : надання знань про сутність соціально-політичних процесів, що відбувалися в минулому і відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежність. Виходячи з цього, головними цілями вивчення історії є:

·         Формування історичних знань, розвиток історичного мислення, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу в його різноманітності й суперечливості, здатність застосовувати історичні знання та набуті уміння;

·         Виховання в студентів особистісних рис громадянина України загальнолюдських духовних цінностей, сприйняття ідей гуманізму та демократизму, патріотизму, взаєморозуміння між народами на основі особистісного усвідомлення досвіду історії;

·         Підготовка студентів до свідомої активності участі у суспільному житті Української держави, усвідомлення її ролі та місця в Європі та світі,формування в їх спів відповідальності за долю України, Європи та світу.