Головною метою сучасного загальноосвітнього навчального процесу є виховання громадянина України, соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості. Виходячи з цього, головними цілями вивчення історії є:

  • Формування історичних знань, розвиток історичного мислення, яке передбачає загальне розуміння історичного процесу в його різноманітності й суперечливості, здатність застосовувати історичні знання та набуті уміння;

  •  Виховання в студентів особистісних рис громадянина України загальнолюдських духовних цінностей, сприйняття ідей гуманізму та демократизму, патріотизму, взаєморозуміння між народами на основі особистісного усвідомлення досвіду історії;
  • Підготовка студентів до свідомої активності участі у суспільному житті Української держави, усвідомлення її ролі та місця в Європі та світі,формування в їх спів відповідальності за долю України, Європи та світу.