Мета дисципліни - формування теоретичної бази знань здобувачів освіти з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності.

 

Вивчення дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» передбачає набуття здобувачами освіти програмних компетентностей, а саме:

-          Загальних компетентностей:

§  здатність працювати з інформацією, у тому числі у глобальних комп’ютерних мережах;

§  здатність працювати самостійно і автономно;

§  здатність до навчання;

-         Спеціальних компетентностей:

здатність використовувати інформаційні технології для: дослідження економічних процесів; розв’язання прикладних економічних завдань в сфері обліку, фінансів, банківської справи та страхування; виконання аналітики щодо маркетингової діяльності; розрахунків та оформленні документів в процесі підприємницької діяльності.