Метою вивчення дисципліни "Інформатика і компютерна техніка" є формування у студентів  умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.