Метою дисципліни є придбання і закріплення знань про принципи побудови та функціонування обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професіональній діяльності. Завданням дисципліни є вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання прикладних систем обробки даних для персональних комп’ютерів і локальних комп’ютерних мереж під час розв’язання завдань фахового спрямування. Предметом вивчення дисципліни є інформаційні технології, методи і засоби автоматизації інформаційних процесів.