Метою вивчення навчальної дисципліни є теоретичне обґрунтування закономірностей розвитку психології діяльності, її засадничих положень, принципів та базових категорій, а також методологічних підходів до визначення актуальних проблем цієї галузі психологічної науки, а також методів та засобів їхнього розв’язання.