Курс  містить  теоретичний матеріал, що відповідає програмі.  Головна увага приділяється теоремам, формулам, висновкам із  теорем,  які є важливими для розв’язування задач певних типів,  математичним поняттям, які можуть викликати труднощі при розумінні  змісту задач.