Метою вивчення дисципліни "Технологія галузі" є формування системи теоретичних і практичних знань із основ технології виробництва продукції рослинництва, тваринництва, механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва.