Дисципліна "Економічний аналіз" призначена сформувати навички аналітичного дослідження та оцінку основних показників господарсько-фінансової діяльності за даними реально діючого підприємства. При розрахунку економічний показників, з використанням методів та прийомів їх обчислення, визначаються причини та чиники, що їх зумовили, їх зміни, виявляються не використані резерви і шляхи їх мобілізації.