Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління закупівлями та продажами» є оволодіння знаннями з управління закупівлею та продажем з метою ухвалення ефективних управлінських рішень щодо формування виробничих ресурсів та збуту продукції.