Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

вивчення фізичних принципів функціонування базових елементів електронної техніки, цифрових інтегральних мікросхем, методів їх використання в цифрових та аналогових пристроях різного призначення.

 

Завдання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

·          загальні фізичні принципи функціонування електронних елементів.

·          принципи функціонування елементів електронної техніки в цифрових інтегральних мікросхемах.

·          методи використання та аналізу елементів електронної техніки в цифрових та аналогових пристроях.

вміти:

·        аналізувати схемні рішення пристроїв, які складаються з електронних елементів;

·        володіти навиками практичного використання способів аналізу та застосування обчислювальних засобів (програма Electronic Workbench)