Дисципліна "Дискретна математика" є однією з фундаментальних дисциплін у підготовці студентів за спеціальностю "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж". Основні розділи курсу: "Теорія множин", "Комбінаторіка", "Теорія графів". Матеріал згідно з робочою програмою дисципліни "Дискретна математика" розраховано на викладання протягом 18 год.лекцій.