Метою курсу є надбання знань та умінь, потрібних для повного уявлення про внутрішню конструкцію комп'ютера та його окремих компонентів, особливості програмної та апаратної частини ПК на базі сучасних платформ від Intel та AMD для побудови оптимальної конфігурації системи, свідомого користування сучасною обчислювальною технікою, кваліфікованою системною та технічною її підтримкою, формування сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних новичок роботи з сучасним ПК.
     Завданням курсу є оволодіння основними поняттями теорії, принципами та методами побудови та організації комп'ютерів; опанування апаратним та програмним забезпеченням ПК.