Мета дисциплінинабуття здобувачами освіти фундаментальних математичних знань з відповідною професійною спрямованістю, уміння працювати  з великими масовими даними, обробляти статистичну інформацію.

 

            Вивчення дисципліни «Вища математика» передбачає набуття здобувачами освіти програмних компетентностей, а саме:

Ø Загальних компетентностей:

Ø   Здатність працювати з інформацією, у тому числі у глобальних комп’ютерних мережах

Ø  Здатність працювати самостійно та автономно

Ø   Здатність до навчання

Ø Спеціальних компетентностей:

Ø Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних завдань в сфері обліку, фінансів, банківської справи та страхування