Опис дисципліни 

Мета: формування знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання у системі управління підприємством, оцінки їх ефективності функціонування. 

Завдання: надання теоретичного представлення о сучасних концепціях інформаційних систем маркетингу, основах їх розробки, джерелах поновлення баз даних, ознайомлення з провідними програмними продуктами інформаційного забезпечення маркетингу, які використовуються в Україні та інших країнах; набуття вмінь застосування інформаційних технологій для накопичення та обробки маркетингової інформації. 

 Предмет: теоретичні основи формування інформаційних систем маркетингу на підприємстві та практичне застосування інформаційних технологій в маркетингової діяльності.