Навчальна дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» спрямована на формування у студентів усіх стандартних компетентностей, зокрема професійної мовної компетенції, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального професійного середовища.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні в студентів загальних та професійно-орієнтованих комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення ефективного професійного іншомовного спілкування.