Вивчення студентами системи збору, обробки та аналізу інформативних даних про ситуацію на ринку, набуття теоретичних знань і практичних навичок по вивченню організаційних форм досліджень та чинники, які визначають раціональність власних і спеціалізованих організаційних форм проведення ринкових досліджень; вивчити основні завдання і принципи ринкових досліджень, навчитися визначати види ринкових досліджень залежно від різних класифікаційних ознак; дослідження питання становлення ринкових досліджень в Україні та світової практики ринкових досліджень.