Вивчення навчальної дисципліни „Страхові послуги” дає можливість отримати студентам базові знання з питань теорії та практики страхування майнових інтересів юридичних і фізичних осіб; у поглибленому вивченні механізму надання страхових послуг.