Навчальна практика «Виробничі ситуації» передбачає набуття здобувачами освіти програмних компетентностей, а саме:

Ø  Загальних компетентностей:

-       здатність працювати з інформацією, у тому числі у глобальних комп'ютерних мережах;

-       уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правочинність;

-       здатність здійснювати комунікаційну діяльність;

-       уміння працювати у колективі та в команді;

-       здатність працювати у міжнародному середовищі;

-       здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, до використання економічних знань у професійній діяльності;

-          здатність до навчання;

-          здатність формувати нові ідеї (креативність).

Ø  Спеціальних компетентностей:

здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур.