Мета дисципліни «Основи менеджменту»  - надати майбутнім фахівцям знання, необхідні у їх управлінській роботі, сформувати деякі навички самооцінки особистих здібностей управляти працею і поведінкою людей, приймати управлінські рішення і ефективно їх реалізувати, прищепити любов до майбутньої професії, професійних якостей менеджера, вміння орієнтуватися в умовах ринкової економіки, відповідальності  і працелюбності, дисциплінованості.