1. Завдання вивчення предмета

Сформувати знання про цілісність світового господарства, про ресурси, населення та економічні можливості регіонів і найважливіших країн світу, про основні елементи географії міжнародних економічних відносин


     2. Мета вивчення предмета
Основна мета — сформувати у студентів цілісне уявлення про навколишній світ, показати глибокий взаємозв'язок природи, населення, господарства земної кулі, навчити просторовому мисленню, сприяти вихованню поваги й любові не тільки до своєї Батьківщини а й до історії та культури інших країн і народів.