Головною метою навчальної дисципліни є засвоєння основ податкової системи та здійснення податкової політики України; загальної теорії і термінології оподаткування, класифікації податків, розгляд основних видів податків та зборів згідно з Податковим кодексом України та методикою їх розрахунків.

Основне завдання – засвоєння теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.

Предметом навчальної дисципліни є чинна система оподаткування в Україні, особливості податкової політики держави та суб’єктів господарювання; податки, збори, інші обов’язкові платежі з юридичних і фізичних осіб та особливості їх сплати до бюджетів згідно з Податковим кодексом України.

У результаті вивчення дисципліни «Податкова система» студенти повинні знати:

-  історичні передумови виникнення податків та концепції оподаткування;

-  сутність податків та зборів, податкової системи та податкової політики;

-  терміни, що вживаються при оподаткуванні;

-  види податків та зборів, які діють в Україні;

-  законодавче забезпечення оподаткування;

-  механізм нарахування та сплати податків і зборів;

-  форми податкової звітності та порядок їх складання;

-  особливості ведення податкового обліку;

вміти:

-  використовувати нормативно-законодавчі документи;

-  розраховувати суми податків, зборів і платежів;

-  складати форми податкової звітності;

-  вести податковий облік.