Фінанси підприємств є складовою частиною фінансової системи. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні і нематеріальні блага, національний дохід, тобто основні джерела фінансових ресурсів.