Досягнення такого результату неможливе без курсу «Зарубіжна література». Разом із іншими навчальними предметами він є потужним складником духовного й соціального поступу молодого покоління українців, яке живе в глобалізованому світі й має адекватно реагувати на проблеми й виклики сучасності. Вивчення зарубіжної літератури є важливим інструментом виховання громадян демократичної й незалежної України, формування в них творчого мислення, гуманістичних інтенцій, патріотизму, національної ідентичності.