Досягнення такого результату неможливе без курсу «Зарубіжна література». Разом із іншими навчальними предметами він є потужним складником духовного й соціального поступу молодого покоління українців, яке живе в глобалізованому світі й має адекватно реагувати на проблеми й виклики сучасності. Вивчення зарубіжної літератури в школі є важливим інструментом виховання громадян демократичної й незалежної України, формування в них творчого мислення, гуманістичних інтенцій, патріотизму, національної ідентичності. Курс «Зарубіжна література» в школі через українські переклади сприяє виявленню та збереженню генетичного коду нації, формуванню свідомого громадянина України, який, вивчаючи найкращі літературні взірці чужої культури, глибше пізнає й розуміє реалії своєї країни, традиції рідної культури. Завдяки читанню художніх творів різних країн і народів учням розкриваються своєрідні культурні коди розмаїтого світу, необхідні для психологічної й соціальної адаптації особистості до сучасного полікультурного суспільства.