Курс з предмету "Біологія" розроблений на основі Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Метою курсу є формування у студентів сутності біологічних процесів, вироблення в студентів умінь практично засвоювати здобуті  знання, користуватися джерелами  інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її.

Курс з предмету "Біологія" відповідає змісту робочої навчальної програми, складається з презентацій кожної теми. Презентації містять теоретичний, науковий матеріал,  діаграми, схеми, домашні завдання.