Курс з предмету "Георгафія" розроблений на основі Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Метою курсу є формування у студентів географічної картини світу, формування у студентів цілісного географічного образу Землі, вироблення в студентів умінь практично засвоювати здобуті географічні знання, користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її.

Курс з предмету "Географія" відповідає змісту робочої навчальної програми, складається з презентацій кожної теми, відеофрагментів. Презентації містять теоретичний, науковий матеріал, географічні тематичні карти, діаграми, схеми, домашні завдання.