Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття теорії ймовірності та математичної статистики, їх властивості.