Предмет і завдання курсу «Гроші та кредит». Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Поява грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну.

Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. Гроші як особливий товар, мінова й споживча вартість грошей як товару.

Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції від звичайних товарів першої необхідності, благородних металів. Різновиди сучасний кредитних грошей.

Специфічний характер вартості грошей. Купівельна спроможність як вираз вартості грошей за різних їх форм. Вартість грошей і час. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси. Поняття про функції грошей та їх еволюція.