Даний курс забезпечує знання із теоретичних основ екології, еколого-економічні проблем навколишнього середовища, розвитку науково-технічного прогресу та антропогенного забруднення середовища ; вивчення механізму управління процесами природокористування та охорони довкілля, специфіки використання адміністративних, правових, економічніх і виховних важилів впливу на природокористування.