Мета дисципліни - надати студентам глибокі теоретичні знання з питань закономірностей розвитку суспільного виробництва, механізму дії та ефективного використання економічних законів людьми для найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і соціально-економічних потреб.

У зв’язку з цим вивчаються такі економічні проблеми: загальні засади економічного розвитку, формування і розвиток соціально-економічних систем, світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Завдання дисципліни:

· розкрити соціально-економічну сутність суспільства та   ступінь його розвитку;

· виявити закони і принципи, які регулюють поведінкою людей та їх відносини у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання різноманітних благ;

· озброєння суспільства економічними знаннями, необхідними для прийняття правильних фундаментальних рішень.