Дисципліна "Інформатика і комп'ютерна техніка" розглядає основні поняття інформації, її властивості та використання, виконання конкретних завдань на ПК з використанням програмних засобів ППП MS Office та електронних засобів обміну даними.