Мета курсуудосконалення знань, одержаних студентами при вивченні товарознавства продовольчих товарів, з оцінки та контролю якості продовольчих товарів, удосконалення умінь та навичок роботи із стандартами, поглиблення знань з основ стандартизації з метою формування та розвитку творчого підходу до рішення проблеми, виникаючих у практичній діяльності.

З метою набуття студентами вміння та навичок передбачено проведення практичних занять, які сприяють більш повному розкриттю здібностей студентів, активізують мислення. Спонукають студентів регулярно працювати з літературою.

Відповідно  до навчального плану передбачено самостійне вивчення окремих тем з дисципліни, нормативних документів, Декретів Кабінету Міністрів України, Закон України в галузі стандартизації, метрології, сертифікації.

Майбутній спеціаліст після вивчення курсу повинен знати:

 -Науково-методичні основи стандартизації;

 -Основні положення практики з стандартизації;

 -Методи оцінки якості, принципи управління якістю продукції;

 -Мету, види, завдання сертифікації продукції, порядок її проведення;

 -Основи стандартизації засобів і методів виміру.

Уміти:

    -Визначити категорії і види нормативних документів;

 -Самостійно вирішувати наукові та виробничі завдання щодо управління якості продукції;

 -Розвивати метрологічне забезпечення виробництва, використовувати стандарти;

 -Організувати проведення сертифікації продукції;

 -Виявляти фактори, що впливають на якість продукції, визначити показники якості, оцінювати якість продукції.