«Економіка підприємства» розглядає створення підприємств, їх організаційно-правові форми, економічні аспекти функціонування та ліквідації. Ґрунтовно висвітлює засади формування та використання ресурсного потенціалу (персоналу, основних та оборотних фондів, нематеріальних та інвестиційних ресурсів, обгрунтовує сучасний механізим ефективного господарювання  з метою досягнення фінансово-економічних  результатів у конкурентному середовищі.