Курс містить конспект лекцій з дисципліни, методичні рекомендації до семінарських та самостійних робіт, завдання для самоконтролю студентів.