Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

  знати:

теоретичні основи організації та функціонування систем обробки торгівельної  інформації; організацію та методологію розв'язання комплексів задач торгівельної діяльності в установах різного типу, інформаційного забезпечення та взаємозв'язків задач; основні поняття інформаційних систем та технологій; етапи розвитку інформаційних технологій; сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій; мережні інформаційні технології; інформаційну складову організації торговельної діяльності; програмне забезпечення торгівельної діяльності; основи електронної комерції в торгівлі; створення і роботу з електронними документами; системи забезпечення безпеки й захисту даних; перспективи розвитку інформаційних систем та технологій

 уміти:

застосовувати на практиці знання про організацію й застосування сучасних інформаційних технологій при вирішенні завдань у торгівельній діяльності; робити обробку економічних даних за допомогою пакетів програм; орієнтуватися в питаннях створення й розміщення матеріалів у глобальній мережі Інтернет; створення анімаційної реклами та її розповсюдження в Інтернеті з ціллю просування торговельних послуг.