Мета вивчення дисципліни полягає у  формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні  нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці на різних підприємствах торгівельної мережі.