Мета:

-             вивчення основоположних характеристик товару, що складають його споживну вартість, вимог діяльності, вивчення сортності та оцінки якості непродовольчих товарів.

Завдання:

-         чітко визначати основоположні характеристики, що складають споживну вартість;

-         систематизувати різні товари шляхом застосування методів класифікації;

-         вивчати властивості і показники асортименту для аналізу асортиментної політики;

-         оцінювати якість товарів;

-         давати товарознавчу характеристику конкретних товарів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-             класифікацію та групову характеристику непродовольчих товарів;

-             споживчі властивості виробів;

-             показники та вимоги до якості;

-             особливості маркування, пакування та зберігання товарів;

-             транспортування товарів.

вміти:

-             розпізнавати асортимент товарів;

-             визначати споживчі властивості;

-             оцінювати та перевіряти якість непродовольчих товарів.