Досконале володіння сучасною українською мовою є одним із показників не лише освіченості, рівня культури, а й професіоналізму. Вільне користування українською мовою як в усній, так і в письмовій формах підвищує ефективність праці, допомагає орієнтуватися у професійній діяльності та ділових контактах.