Метою вивчення предмета "Правознавство" є формування системного уявлення студентів про державу та право, як основних засобів впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх  у практичному житті.

Завданнями, реалізація яких забезпечить досягнення означеної мети, є:

1) ознайомити студентів з основами теорії держави та права і на цій основі сформувати їхнє уявлення про державно-правові реа­лії України;

2) поглибити знання студентів про виникнення, типи та форми держави, історію розвитку української державності, сучасну українську державу та органи державної влади;

3) поглибити знання про соціальні норми, сформувати системне уявлення про правові норми, галузі права, правовідносини, правопорядок, правопорушення та юридичну відповідальність;

4) сформувати системне уявлення про способи підтримання правопорядку, механізми захисту прав і свобод;

5) виховувати переконаність у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки;

6) виробити в студентів уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою;

7) формувати  навички діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях, використовувати набуті знання на практиці.