Мета навчальної дисципліни

      Мета дисципліни - формування у студентів сучасної системи знань про концептуальні засади бухгалтерського обліку, основи методології обліку господарської діяльності, основи техніки бухгалтерського обліку, підходи до організації обліку на підприємстві та засади керівництва бухгалтерським обліком в Україні.

            Вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» передбачає набуття здобувачами освіти програмних компетентностей, а саме:

Ø Загальних компетентностей:

-         здатності здійснювати комунікаційну діяльність;

-         здатності працювати як самостійно, так і в команді;

-         здатності працювати у міжнародному середовищі;

-         здатності до навчання.

Ø Спеціальних компетентностей:

-       здатності формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства;

-       здатності до застосування різних форм і методів бухгалтерського обліку на підприємстві;

-       уміння складати, перевіряти та проводити бухгалтерську обробку документів, вести синтетичний й аналітичний облік;

-       здатності до складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України.